Menu Luk

Mentaltræning – Neurofeedback

OBS

Din hjerne er fantastisk

Men desværre kan den også stå i vejen for sig selv.

Det kender du måske fra situationer, hvor du fejlagtigt komme til at tro “at den klarer du ikke ”eller“ hvor krav og forventninger syntes for store“.

Disse tilstande opstår, hvor stress eller anden lidelse i større eller mindre grad hæmmer hjernens virkemåde. 

Hvor sygdom eller ubehagelige oplevelser har udløst fysiske blokader, der i mange tilfælde kan opleves som kronisk eller som et livsvilkår. 

Hvor evner og færdigheder indenfor musik, sport og andre fritidsinteresser, ikke opnår det ønskede resultat..   

Hidtil har bøger, kurser, meditation og terapeutiske samtaler været de mest foretrukne metoder og ingen tvivl om deres fordele, men sommetider kommer de også til kort, fordi hjernen ikke har kunne tilpasse sig de ønskede ændringer.

Derfor anvender vi værktøjer som EEG neurofeedback, mentaltræning og coachende meditation i en unik kombination, så både sind og hjerne får det optimale udbytte af hver eneste session.

EEG Neurofeedback

 

EEG Neurofeedback er klassificeret som medicinsk følsomt udstyr og den mest anerkendte teknologi, når det handler om at fremme hjernens virkemåde.

Faktum “er” at hjernens virkemåde påvirkes i takt med at besvær eller sindlidelse tager til, fordi der opstår uorden i hjernens elektriske aktivitet og kemiske signalstoffer, så samarbejdet mellem hjernens mange moduler ikke længere køre optimalt.  

Denne neurale uorden stammer fra overaktive hjerneceller, der benytter nordadrenalin til enten at skabe angst, hyperaktivere, overtænkning eller åbne hukommelsesspor, der kun minder os om tideligere negativ stimuli.   

For at genoprette hjernes elektriske og kemiske balance, opfanger EEG hjernens elektriske impulser fra elektroder på hovedbunden, analysere dem for fejlsignaler og sende et korrekt feedback tilbage via syn – hørelse og sansesystem, fordi det er den direkte entre ind i hjernens neurale netværk.

Hjernen forstår fint EEG feedbacket og begynder selv at bremse den uønskede celleaktivitet og fremme dopamin og serotonin niveauet, så du hurtigt opnår et mentalt overskud og dermed mere udbytte af samtaleterapien. 

EEG neurofeedback er verificeret til behandling af hjernens neurofysiologi fra Aalborgs Universitets sundhedsteknologiske afd.

Billedet viser et diagram, der illustrerer Neurofeedback loop, som et loop i fem trin. Første trin er opsamling af EEG-signaler fra personens hoved. Signalerne opsamles på en computer, som i andet trin udfører en for-behandling af signalerne. I tredje trin beregnes EEG karakteristiske egenskaber. I fjerde trin genereres et sanse-feedback - her i from af et billede af en blomst, som præsenteres for personen. I femte trin reagerer personens hjerne på det præsenterede feedback. Vi er dermed tilbage ved trin 1, hvor vi opsamler EEG-signaler fra hjernen.

Mentaltræning

 

 Du er meget mere end du er blevet fortalt

Et følgeskab med et andet menneske handler i sin enkelthed om, at gammel adfærd, vaner og rutiner skal ændres til mere hensigtmæssige måder, så det bliver lettere at leve med sig selv og andre i hverdagen.

Men det arbejde er ikke så nemt, når vi tror at de bevidste tanker er de eneste tanker, bare fordi det kun er dem vi kender til. 

Sandheden er, at hver tanke der når vores bevidsthed, først er blevet vurderet og farvet gennem enorme mængder gamle data i underbevidstheden.      

Ved samtaler koncentrerer os om det, som er lige nu og derfra søge de bagvedliggende drifter, der bruges til at såre og belaste psyken.

Ved at sætte samtale sammen med EEG neurofeedback, kan du nemmere få det ubevidste til bevidsthed, samt opfatte, indlære og bruge terapiens konkrete værktøjer til at håndtere nervøsitet, opnå mere kontrol over tanker og følelser, holde fokus i afgørende situationer, strukturere din hverdag og være mentalt forberedt til socialisering.

 

Individuelt forløb

Vi lader aldrig en klient påbegynde et forløb i blinde

Et eventuelt forløb indledes altid med en grundig samtale om hvad dine – eller dit barns – behov og ønsker er.

Vi går meget ind i formålet med behandlingen, hvordan din situation er i dag og hvilke mål vi skal sætte for forløbet.

Vi tager os tiden til den grundige samtale, så vi er sikre på at du har de nødvendige informationer og forestillinger om det videre forløb. Så vidt muligt prøver vi også at afklare, hvor langt et forløb må forventes.

Samtidig gør vi vores yderste for at dit udbytte ved hver session er optimalt og at det er nemt, trygt og behageligt at være i for såvel børn som voksne.

RING OG HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE

Meditationscoaching med BrainTap

Billedet viser en klient, der er i gang med en session med brug af Braintap. På billedet er et blåt lys, der udsendes af brillen på klientens øjenlåg, synligt.

 

BrainTaps coachende meditations program anvender binaural beats og tale til at komme forbi det bevidste sind og direkte ind i underbevidstheds verden.

BrainTap bringer hjernen ind i en meditationstilstand og modtager dermed direkte og effektivt de coachende informationer.

BrainTap kan dække næsten ethvert behov med sine 28 kategorier og dertilhørende 750 indtalinger.

Som noget helt unikt i Danmark tilbydes adgang til BrainTap, så alle værktøjerne også er tilgængelige hjemme.

Det siger tidligere kunder og patienter

Uden behandlingen hos Thor havde det ikke været muligt for mig at skrive mit speciale og dermed fuldende min kandidatuddannelse.

Velvære for hjernen, for hele mit velbefindende, og behandlingen giver fornyet livskvalitet.

Studieproblemer
Birthe S.
Jeg fik over et fælles medie kontakt med Thor Oppenhagen og fik et møde med ham, hvor vi blev enige om at starte op på hjernetræning. Træningen og min BrainTap har hjulpet mig rigtig meget og har givet mig de bedste resultat. Tusind tak, Thor og Anja, for en rigtig god behandling.​
Angst
Grethe K.
Da jeg startede ved Thor var målet at jeg ville være medicin fri hvilket jeg er i dag, efter 20 sessioner, jeg blev allerede medicin fri, tidligt i forløbet, hvilket jo kun er dejligt. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til Thor man har mulighed for at udvikle sig selv, vide mere om sig selv om hvorfor og hvordan.​
Tourette og ADHD
Yvonne A.
Neurofeedback, Braintap, Thors engagement og hans enorme interesse for hjernen, har hjulpet mig utroligt langt i den process jeg er i.
[...]
Intet fik mig til at rykke mig konsekvent i den rigtige retning, før jeg stødte på Thor.
Psykogene smerter
Jonas H.